030 - 2 391 321

Incasso en juridisch advies

Onlosmakelijk verbonden aan het eigendom van een appartement is de verplichting om de periodieke bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren te betalen. Dat is ook nodig. De VvE moet immers over financiële middelen beschikken om het appartementencomplex op een zorgvuldige wijze te onderhouden.

Periodieke VvE-bijdrage
Hoewel het voor zich spreekt dat gezamenlijke eigenaren hun bijdragen moeten voldoen aan de VvE, doet niet iedereen dat. Zelfs niet als zij een betalingsherinnering hebben ontvangen van de administrateur. Dit is een onwenselijke situatie waaraan zo snel mogelijk een einde moet worden gemaakt. Als te weinig geld in kas is kunnen de kosten aan het gebouw niet worden gedragen. Bovendien zal wanbetaling door een of meerdere eigenaren de verstandhouding met de overigen niet ten goede komen.
Door de huidige financiële- en economische crisis neemt het aantal mensen met problematische schulden toe. Niet alleen bij telefoonaanbieders en postorderbedrijven laat men schulden ontstaan, het lukt zelfs niet meer om primaire verplichtingen (zoals nutsvoorzieningen, huurpenningen, VvE-bijdragen) te voldoen. Dit is een ernstig probleem.

Betalingsachterstanden raken de hele Vereniging van Eigenaren
Schuldenaren vinden het moeilijk om een uitweg te vinden voor hun betalingsachterstanden. De VvE moet hier alert op zijn en tijdig in actie komen. Schulden verdwijnen niet vanzelf en voor VvE-bijdragen geldt dat deze periodiek verschuldigd zijn. Per maand of per kwartaal dient te worden betaald. Bij gebreke van de betalingen loopt de vordering in rap tempo op en ontstaat een uitzichtloze situatie. Gedwongen verkoop van het appartement kan het gevolg zijn en dat is momenteel ook geen eenvoudige opgave.
In een dergelijke situatie heeft niet alleen de betreffende appartementseigenaar een probleem, de gehele Vereniging loopt een groot risico. Als onvoldoende gelden worden ontvangen kan het complex niet goed worden onderhouden en kunnen rekeningen niet meer worden betaald. De gezamenlijke eigenaren zijn verantwoordelijk voor de schulden van de VvE. Betalingsachterstanden van een of meerdere eigenaren raakt dus de gehele VvE. Leden zijn het daarom aan elkaar verplicht adequaat om te gaan met betalingsachterstanden.
Naast deze problematiek kunnen zich nog andere kwesties voordoen waarin incasso of juridisch advies wenselijk is. Denk bijvoorbeeld aan een geschil met het hoveniersbedrijf dat in de arm is genomen om de gemeenschappelijke tuin te onderhouden. En wat te doen als een defect aan de lift in het complex niet adequaat wordt verholpen?

Vordering ter incasso
B&D Juristen heeft een ruime ervaring op het gebied van incasso van en juridisch advies bij achterstanden in de woningbranche. Wij zijn in staat uw vorderingen te incasseren, verweren van uw debiteuren te weerleggen, daarbij rekening houdend met de wettelijke regelgeving. Indien onverhoopt een gerechtelijke procedure moet worden opgestart kan B&D Juristen dit traject voor u bewandelen. Verder hebben wij contacten met gerechtsdeurwaarders die in staat zijn verkregen vonnissen op correcte wijze ten uitvoer te leggen.
B&D Juristen is zich ervan bewust dat een VvE terughoudend is bij het uit handen geven van vorderingen op een van haar eigenaren. Toch adviseren wij in een vroeg stadium te besluiten tot incasso. Hoe lager de vordering, hoe groter de kans op succes!
Hebt u vragen over incasso van VvE-bijdragen of wilt u advies? Neem vrijblijvend contact op met de specialisten van B&D Juristen. Wij adviseren u graag!