030 - 2 391 321

Gedwongen verkoop van het appartementsrecht

Geplaatst op 07 april 2017

Gedwongen verkoop van het appartementsrecht

In geval van betalingsachterstanden kan een appartement uiteindelijk door de VvE geveild worden. Wat is een executieveiling precies? Wat mag de VvE wel en wat mag niet?

Als een VvE lid een betalingsachterstand in de voorschotbijdragen heeft, zal eerst intern een debiteurenprocedure opgestart moeten worden. Daarna kan een incassobureau ingeschakeld worden. Soms moet de vergadering van eigenaren daarvoor een besluit nemen (incassobesluit).

Als het VvE-lid vervolgens niet betaalt aan het incassobureau, kan deze laatste naar de rechter gaan en een gerechtelijke procedure starten. Als de VvE de procedure wint en het VvE-lid gaat nog steeds niet tot betaling over, dan kan er in het ergste geval beslag worden gelegd op het appartement. Als dan nog geen betaling volgt, kan de VvE verzoeken het appartement op een executieveiling te verkopen.

Tijdens de kennissessie Juridisch Actueel is een aantal vragen uit de praktijk behandeld over dit onderwerp. Ook kregen de aanwezige VvE beheerders enkele tips:

Wat kan een VvE doen wanneer de hypotheekhouder de executie overneemt maar tegenwerkt/vertraagd?

VvE kan rechter verzoeken een termijn in te stellen waarbinnen de hypotheekhouder over moet gaan tot verkoop (onderhands). Termijn overschreden? Executie wordt voortgezet door VvE. Bij achterstanden in betaling dient de VvE zich dus niet neer te leggen bij een verbod tot executie dat door de hypotheekhouder wordt opgelegd

Tot hoever terug kunnen de VvE bijdragen worden verhaald op de koper van het geëxecuteerde appartement?

Alleen het lopende en afgelopen boekjaar zijn te verhalen op de koper. Sinds 2015 is het echter wel noodzakelijk een nieuwe incassoprocedure op te starten richting de kopende partij. Dit kan niet automatisch meer worden meegenomen bij de notaris.

Tips voor VvE’s indien er sprake is van achterstand in de leden bijdrage:
 1. Schrijf het niet-betalende lid direct aan na vervallen termijn;
 2. Schrijf direct na vervallen termijn herinnering de Wik-brief uit (klik hier voor voorbeeld);
 3. Geef de vordering na twee maanden achterstand uit handen aan een incassobureau;
 4. Zorgplicht AFM: Betaalt uw VvE voor een DAS Rechtsbijstandverzekering? Zorg dat daar de incasso wordt ingediend! Voorkom boetes!

Tip! Werkt u als VvE-beheerder met Twinq? Indienen kan ook via Twinq. Vraag naar de mogelijkheden.

Tips voor VvE’s in het gerechtelijk traject:

 1. Kijk per dossier welke mogelijkheden er zijn tot beslaglegging;
 2. Maak indien mogelijk gebruik van onderhandse verkoopmogelijkheden;
 Sommeer de hypotheekhouder tot overname van de executie en stel een maximale termijn aan de hypotheekhouder voor het uitvoeren van de executie (4 tot 5 maanden).