030 - 2 391 321

Gevolgen wet verbetering verenigingen van eigenaars

Geplaatst op 07 april 2017

Een minimumbedrag in het reservefonds

Elke VvE zal zich volgens de nieuwe wet moeten houden aan een verplicht minimumbedrag in het reservefonds. Dit houdt in dat het gespaarde bedrag in het fonds nooit lager mag zijn dan de limiet die in de wet is bepaald. De appartementseigenaren zullen zich moeten houden aan een de verplichte bijdrage. Doen ze dit niet, dan zal het bestuur van de VvE ze hierop moeten aanspreken. Het minimumbedrag is ten minste gelijk aan het bedrag dat nodig is voor uitvoering van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP moet door de vergadering van eigenaars zijn vastgesteld en moet minstens een periode van 10 jaar beslaan. Daarnaast geldt een minimum van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

De aanwezigen tijdens de kennissessie Juridisch Actueel (georganiseerd door B&D Juristen in samenwerking met BVVB op 16 februari 2017) waren het erover eens dat de nieuwe regels niet voldoende duidelijkheid scheppen over waar het MJOP aan moet voldoen en hoe de betaling door de leden geregeld dient te worden. Wij vroegen de aanwezige VVE beheerders wat zij op dit vlak hun VVE’s adviseren.

Quote VVE Beheerders: “Neem het reservefonds op in je begroting en laat deze tijdens de vergadering van eigenaren goedkeuren, inclusief de verplichting tot betaling middels een aangepaste VVE bijdrage”.

Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer de wet daadwerkelijk zal ingaan, verwachten VVE beheerders wel dat de bijdragen van VVE leden aan het reservefonds op termijn zullen gaan stijgen.

Minder risico’s bij een geldlening

Het wetsvoorstel beoogt geld lenen gemakkelijker te maken en ook de risico’s die vastzitten aan het aangaan van een geldlening in te dammen. Banken zijn door de jaren heen voorzichtig geweest met het verstrekken van geldleningen aan VvE’s. Door de onstabiele financiële toestand van de VvE’s is het voor banken niet aantrekkelijk om over te gaan tot een geldlening. Het wetsvoorstel wil hier door het minimumbedrag, waar de bank zich op kan verhalen als terugbetaling uitblijft, verandering in brengen. Ook beoogt het wetsvoorstel geld lenen aantrekkelijker te maken voor appartementseigenaren door de lening deelbaar te maken. Waar voorheen een schuld bij de bank verhaald kon worden op één appartementseigenaar, wordt de schuld nu verdeeld over elk lid van de VvE.

De aanwezigen tijdens de kennissessie Juridisch Actueel bevestigen de behoefte aan leningen vanuit VVE’s. Tot nu toe wordt deze behoefte deels ingevuld door het Nationaal Energiebespaarfonds en SVn. In de praktijk lijkt men echter vooral te wachten met het afsluiten van leningen tot de nieuwe wet is ingevoerd. Wij vroegen de aanwezige VVE beheerders of zij zelf wel eens VVE’s helpen met externe financiering en of men verwacht dat men hier meer mee te maken krijgt door de nieuwe wet.