030 - 2 391 321

Schade met een oorzaak buiten een appartement?

Geplaatst op 24 maart 2016

Als de wasmachine van de bovenbuurman heeft gelekt, is het vaak het meest praktisch om de benedenbuurman te verwijzen naar zijn eigen inboedelverzekering. Die vergoedt namelijk vaak meer en sneller dan wanneer schade wordt vergoed op grond van aansprakelijkheid. Natuurlijk kan de benedenbuurman ook de veroorzaker van de schade zelf aansprakelijk stellen. Maar de benedenbuurman kan ook uw VvE aanspreken. Alle modelreglementen bevatten namelijk een bepaling waarin staat dat schade in een privégedeelte, die is ontstaan door een oorzaak buiten dat privégedeelte, voor rekening van de VvE komt..

Bewijslast voor degene die schade lijdt.

Als de opstalverzekeraar van uw VvE de claim afwijst, moet ook een beroep op de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw VvE gedaan worden. De bewijslast is voor degene die schade lijdt. Dat is dus in de eerste plaats degene die in zijn eigen appartement schade lijdt. .

Zoals gezegd kan uw VvE als aangesproken worden, ongeacht de mogelijkheid om de schade te verhalen op de feitelijke veroorzaker. Uw VvE kan vervolgens weer de veroorzaker van de schade aanspreken..

Tip: neem eisen voor onderhoud op in reglement!.

Schade is vaak een gevolg van onachtzaamheid, of van slecht onderhoud binnen een privégedeelte. Een eigenaar is altijd verplicht om zijn privégedeelte goed te onderhouden. Lekkages komen bijvoorbeeld vaak door slecht kitwerk of ondeugdelijke aansluitingen. Dat kan een reden voor aansprakelijkheid zijn. Ook is het in strijd met de verplichtingen die een splitsingsakte en/of reglement oplegt. Aanvullende eisen in een huishoudelijk reglement (bijvoorbeeld een verplicht contract voor onderhoud van de cv) kunnen het leveren van bewijs makkelijker maken.