030 - 2 391 321

Tips& Tricks: verjaring bij bouwgeschillen: voorkomen is beter!

Geplaatst op 07 juli 2016

Als zich bouwkundige klachten aan het gebouw voordoen die ontstaan zijn door ondeugdelijk uitgevoerde bouwwerkzaamheden bij de realisatie van uw complex, adviseren wij u het volgende te ondernemen..

Tip 1: verzamel klachten Verzamel de klachten van de leden van uw VvE..

Tip 2: meld klachten.
Meld de klachten die betrekking hebben op de algemene delen van het gebouw aan de aannemer die het complex heeft gebouwd. Geef hem een redelijke termijn om voor herstel zorg te dragen. Meld de klachten dus niet aan een eventueel onderhouds- of installatiebedrijf van bijvoorbeeld de aannemer..

Bij individuele klachten - die bijvoorbeeld spelen in de appartementen van de eigenaren en niet des VvE’s zijn - zullen de leden de klachten op persoonlijke titel moeten melden aan de aannemer en vervolgens eventueel hun eigen rechtsbijstandverzekering inschakelen..

Tip 3: check en bewaar.
Check voor de juiste gegevens van de aannemer de individuele (koop-en) aannemingsovereenkomst. Bewaar het proces-verbaal van oplevering van de algemene delen of een ander gelijkluidend document in uw administratie. .

Tip 4: onder garantie?.
Check in de aannemingsovereenkomst of het complex destijds gebouwd is onder garantie van bijvoorbeeld het GIW, Woningborg. Zo ja, stuur een kopie van uw klachtmelding aan de aannemer aan het garantie-instituut. Bewaar het waarborgcertificaat voor de algemene delen in uw administratie..

Tip 5: vier mogelijkheden.
Er kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen..
1. De aannemer onderzoekt de klachten en gaat herstellen en herstel is afdoende:.
zaak opgelost!.

2. De aannemer reageert niet of weigert voor herstel/financiële schadeloosstelling zorg te dragen:.
Zaak zo spoedig mogelijk maar (ruim) binnen twee jaar na de afwijzingsbrief van de aannemer melden bij uw rechtsbijstandverzekeraar of bij B&D. De aannemer binnen deze termijn een stuitingsbrief ( laten) sturen. Voor inlichtingen kunt u B&D benaderen. .

3. De ondernomen herstelpogingen leiden niet tot het gewenste resultaat dan:.
Adviseren wij u de kwestie bij de rechtsbijstandverzekeraar aan te melden zodra duidelijk wordt dat de aannemer zijn herstelpogingen staakt..

4. De aannemer onderzoekt de klachten, maar dit leidt niet tot spoedig herstel: Ook hier ligt verjaring op de loer als u niet bijtijds actie onderneemt. Wij adviseren u de zaak zo spoedig mogelijk en ieder geval ruim binnen twee jaar na de klachtmelding aan de aannemer bij ons of bij uw rechtsbijstandverzekeraar te melden..

Tip 6: let op termijnen.
Naast deze verjaringstermijn van twee jaar spelen er nog meer termijnen. Al deze termijnen lopen naast elkaar en veroorzaken veel verwarring. Meld dus bij twijfel of als u inschat dat de aannemer diens verplichtingen niet nakomt zo spoedig mogelijk uw zaak bij ons aan. Wij kunnen u dan verder helpen..

Neemt u bij twijfel contact op met onze Adviesdesk: (030) 239 1321